Koulutustarjonta

KumpainenTools

KumpainenTools on ainutlaatuinen, ammattitaidolla tehty kokonaisuus, joka sisältää käytännönläheisiä työkaluja nautojen kanssa toimiville ammattilaisille havainnollisten ja selkeiden videoiden muodossa.

KumpainenTools:ia hyödyntämällä käyttäjä oppii soveltamaan eläimen oppimiskykyä ja tuottamaan eläimen kannalta loogisempia toimintamalleja arjen askareissa.

KumpainenLearn

Räätälöimme oppilaitoksenne tarpeiden mukaisen koulutuskokonaisuuden nautojen oppimisesta ja kouluttamisesta joko virtuaalisesti tai paikan päällä.

Koulutuskokonaisuuteen voitte sisällyttää lisäksi käyttöoikeuksia KumpainenTools:iin.

KumpainenWorkshop
valmennuspäivä tilalla

Tuomme tuottajille ja heidän työntekijöilleen valmennuspäivämme avulla käytännönläheisiä työkaluja arjen askareisiin. Uuden oppimisen ilo sekä onnistumisen kokemukset lisäävät työn mielekkyyttä ja vahvistavat ammattitaitoa työskenneltäessä nautojen kanssa. Osaamisen ja käytännön varmuuden karttuessa asioiden näkeminen eläimen näkökulmasta helpottuu.

KumpainenCo

KumpainenCo on elintarvikealan jalostajille suunnattu kokonaisvaltainen palveluinnovaatio, jonka avulla yritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään. Tarjoamalla tuottajilleen osaamista nykyaikaisista eläinten käsittelymenetelmistä, yritys vahvistaa vastuullisuuttaan ja parantaa sekä eläinten että ihmisten hyvinvointia.

KumpainenLink

Rakennamme sidosryhmillemme heidän tarpeidensa mukaisia koulutuskokonaisuuksia nautojen oppimisesta ja kouluttamisesta joko virtuaalisesti tai paikan päällä.

Tämä palvelu sopii esimerkiksi eläintenkuljettajille, maatalouslomittajille ja heidän esimiehilleen, neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatioille sekä yhdistyksille.