Luomme koulutuskokonaisuuksia

Kumpaisen koulutusten avulla eläinten kanssa tehtävä työ helpottuu ja tehostuu

Kumpaisen koulutustarjonta on suunnattu nautojen kanssa työskenteleville ammattilaisille jotka haluavat lisätä omaa ja eläinten hyvinvointia. Koulutuksemme on rakennettu kaikille tuotantoketjun eri vaiheissa eläinten kanssa työskenteleville aina asiantuntijoista alan opiskelijoihin. Koulutuksistamme hyötyvät myös muut eläinten kanssa toimivat ja ennen kaikkea eläimet.

Koulutustemme avulla eläinten parissa työskentelevä ammattilainen oppii hyödyntämään eläimen oppimiskykyä ja tuottamaan eläimen kannalta loogisempia toimintamalleja arjen askareissa. Nämä parantavat työturvallisuutta ja helpottavat työn sujuvuutta, jolloin eläimen ja ihmisen yhteistyö paranee merkittävästi.

“Koulutustarjonta on rakennettu siten, että perustiedon lisäksi jokaisella luennolla on käytännönläheistä ja tutkimukseen liittyvää tietoa. Avaamme kaikki termit ja käsitteet ymmärrettävästi, eli koulutus sopii kaikille tuotantoeläinten parissa työskenteleville ammattilaisille”, Ulla Hööpakka, eläintenkouluttaja ja Kumpaisen yrittäjä lupaa.

Kumpaisen osaamisen perustana on useiden vuosien kokemus tuotantoeläinten kanssa toimimisesta erilaisissa työtehtävissä. Lue lisää Kumpaisen asiantuntijatiimistä täältä.

Näihin asioihin tarjoamme ratkaisuja”Maalaisjärkistä, selkeää opetusta, ammattitaitoista, positiivista. Koulutus oli tarpeellinen ja siinä oli hyviä käytännön vinkkejä.”

Koulutustemme jälkeen nautojen kanssa työskentelevä ymmärtää paremmin eläimen näkökulmaa ja osaa hyödyntää tätä tietoa työssään. Tuotantoeläinten kanssa työskentelevä osaa hyödyntää eläimen nopeaa oppimiskykyä osana työtään. Koulutustemme avulla oma työskentely muuttuu eläimelle loogisemmaksi ja myös mahdolliset vaaratilanteet on aiempaa helpompi ennakoida eläimen elekielen paremmalla tuntemisella.

“Koulutuksistamme saa käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla hoitotoimenpiteitä saadaan sujuvammaksi niin eläimen kuin hoitajankin näkökulmasta. Eläimen näkökulman ymmärtäminen nopeuttaa ja helpottaa työtä, vähentää tapaturmariskiä sekä lisää eläinten ja ihmisen hyvinvointia”, kertoo Kumpaisen toinen kouluttajista, eläintenkouluttaja Johanna Virtanen.

Koulutustarjonta auttaa ymmärtämään oppimisen perusperiaatteita kuten operantti ehdollistuminen, tunnistamaan lajityypillisen käyttäytymisen ja sen, milloin tarvitaan oppimista. Lisäksi opitaan ymmärtämään pakoalueen merkitys ja hyödyntämään tätä eläinten käsittelyssä.

Koulutuksiamme käyneet tuottajat ovat arvostaneet juuri sen tarjoamia käytännön työkaluja ja sitä, kuinka paljon eläinten parissa tehtävä työ on helpottunut koulutuksessa opittujen uusien menetelmien jälkeen.

Mitä hyötyä koulutuksistamme on?

Koulutuksiimme osallistuminen parantaa tuottajan työmotivaatiota ja työturvallisuus eläinten hoitotyössä paranee merkittävästi. Työn sujuvuus paranee, ajankäyttö tehostuu ja tätä kautta syntyy myös taloudellista hyötyä. Opitut asiat auttavat tekemään työtä siten, että eläimen käsittely helpottuu, ammatillinen itsevarmuus vahvistuu ja hyvinvointi lisääntyy.

Hyödyt näkyvät myös eläimissä. Kun eläimen yksilöllinen näkökulma huomioidaan paremmin hoitotyössä, paranevat samalla eläimen kokemukset ja odotukset ihmisen kanssa toimimisesta. Eläin kokee vähemmän pelkoa, ja sen kokema stressi vähenee. Tämä lisää eläimen psyykkistä hyvinvointia, mikä taas osaltaan parantaa luottamusta ihmiseen. Hyvinvoivan eläimen terveys ja tuottavuus paranevat.

Kumpainen auttaa yrityksiä lisäämään tuottajien ja eläinten hyvinvointia

Saat yhteyden meihin numerosta 050 542 4219 /Ulla Hööpakka
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kumpainen@kumpainen.fi.