Yhdessä

Kumpainen auttaa yrityksiä lisäämään tuottajien ja eläinten hyvinvointia

Tuotantoeläinten hyvinvointiin kiinnitetään huomiota yhä enemmän ja samalla paine vastuullisesti toimimiseen kasvaa. Kuluttajien kasvavan kiinnostuksen lisäksi vastuullisuuden varmistaminen ja työturvallisuuden lisääminen tuotantoprosessien eri vaiheissa on tärkeää myös eläinten kanssa työskenteleville tilallisille. Kumpaisen tarjoamien, tuottajille suunnattujen koulutusratkaisujen avulla yritykset voivat vahvistaa tiloilla tehtävää vastuullista ja turvallista työtä.

Eläinten oppimiseen ja käyttäytymiseen erikoistunut Kumpainen on kahden asiantuntijan muodostama kumppani elintarvikeyrityksille ja tuottajille. Kumpaisen tavoitteena on parantaa niin eläinten kuin tuottajienkin – kumpaisenkin – hyvinvointia lisäämällä ymmärrystä ja osaamista tuotantoeläinten oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyen. Kumpaisen vahvalla tiimillä on yhteensä vuosikymmenten kokemus tuotantoeläinten kanssa toimimisesta.

“Meillä on intoa tutkia ja kehittää ihmisten ja eläinten hyvinvointia arjessa”, tiivistää Kumpaisen yrittäjä, eläintenkouluttaja Ulla Hööpakka.

Tutkittu tieto ja vuosien käytännön työ auttavat taklaamaan ongelmia proaktiivisesti”Hyviä vinkkejä arjen tilanteisiin ja hyvältä on tuntunut myös saada vahvistusta ja kehitysideoita niille tavoille, jotka itse on huomannut toimiviksi, erityisesti eläinten siirto- ja lastaustilanteissa.”
– Naudanlihantuottaja –

Kumpainen tuottaa tutkittuun tietoon ja vuosien käytännön työhön pohjautuvaa eläinten käsittelyyn liittyvää koulutusta yrityksille, jotka haluavat tarjota konkreettisia koulutuskokonaisuuksia tilallisille. Myös tilalliset voivat halutessaan ostaa koulutusta suoraan Kumpaiselta.

Kumpaisen koulutukset on suunnattu kaikille nautojen kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille: tuottajille, lomittajille, teurastamoiden henkilökunnalle, eläintenkuljettajille, eläinlääkäreille, seminologeille, laite- ja kalustemyyjille, navettasuunnittelijoille sekä tietysti kaikille nautojen parissa työskenteleville asiantuntijoillle ja alan opiskelijoille.

Koulutusten rakentamisessa on hyödynnetty muun muassa eläinten terveyteen ja käyttäytymiseen liittyvää tutkimustietoa sekä eläinten nykyaikaisen kouluttamisen menetelmiä. Lisäksi yrittäjien vahva arvopohja ja halu innostaa muitakin toimijoita mukaan eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen toimivat ajureina toiminnan takana. Vuosikymmenten kokemus alalta on osaltaan tuonut näkemyksellisyyttä siihen, kuinka tekemisen laatua voidaan parantaa huomioimalla eläinten oppimisen lainalaisuudet.

“Keräämme uusinta tutkimustietoa eläinten käyttäytymisestä ja hyvinvoinnin edistämisestä ja muokkaamme tiedosta käytännönläheisiä koulutuskokonaisuuksia. Testaamalla tutkimustiedon käytännössä varmistamme, että koulutuksemme ovat aina ajanmukaisia ja toimivia”, Johanna Virtanen kertoo.

Tuotantoeläinten kanssa työskentelevien osaamisen ja käytännön varmuuden karttuessa asioiden näkeminen eläimen näkökulmasta helpottuu. Tämä havainto puolestaan lisää innostusta eläinten hyvinvointiin käytännössä, joka kumuloituu edelleen lisääntyneen tiedonjanon kautta motivaatioksi toimia yhä paremmin yhteistyössä eläinten kanssa. Eläinten käyttäytymisen ja oppimisen ymmärtäminen auttaa myös ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään tapaturmia, joita maatalousyrittäjille sattuu vuosittain tuhansia.

Yhdessä tekemällä autamme ihmistä ja eläintä

Tuotantoeläinten kanssa työtä tekevillä on paljon työhönsä liittyvää tietoa ja osaamista, ja Kumpaisen tavoitteena on syventää tätä tuomalla eläinten käsittelyyn lisää työkaluja juuri eläinten oppimisen näkökulmasta.

“Olemme eläinten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tuottajien kouluttaminen on vuosien mittaan osoittanut, että eläinten oppimisen parempi ymmärtäminen helpottaa tuottajien arkea ja tiloilla tehtävää käytännön työtä”, Johanna Virtanen kuvailee.

“Soita tai lähetä minulle sähköpostia, niin sovitaan palaveri, jossa kerromme teille tarkemmin koulutustarjonnasta ja sen hyödyistä. Tarvittaessa rakennamme juuri teille räätälöidyn koulutuskokonaisuuden,” Ulla Hööpakka lupaa.

Lue täältä lisätietoja Kumpaisen palveluista.